"Wychowania w przedszkolu" pisze:
"Zróżnicowana wiekiem grupa zapewnia dziecku szeroki wachlarz emocjonalnych, społecznych i intelektualnych doświadczeń. Swoją strukturą przypomina rodzinę wielodzietną i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki rozwoju niż grupa jednorodna pod względem wieku. W grupie mieszanej dzieci otrzymują bogatą i bardziej zróżnicowaną stymulację, nasilają się kontakty społeczne. Muszą one też wypracować sobie bardziej zróżnicowane sposoby komunikowania się z kolegami. Każde dziecko , rozwijając się według własnego tempa, ma możliwość odnalezienia w tak ukształtowanym otoczeniu osobowym, bodźców i impulsów, które są na miarę potrzeb i możliwości.
Dziecko przebywając w takiej grupie zajmuje coraz to inną pozycję społeczną. Najpierw jest dzieckiem najmłodszym, później starszym od.., ale jeszcze młodszym niż.., by pod koniec pobytu na danym poziome edukacji stać się najstarszym, najbardziej kompetentnym. Dzięki zmieniającej się każdego roku pozycji społecznej, dziecko może pełnić różne role, kształtować różne umiejętności i cechy".